Câu chuyện hôm nay: Cần một tổng đài điện thoại quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình

Để thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình mạnh mẽ hơn nữa với phương châm phòng ngừa là chính, việc thiết lập và vận hành tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đã được Luật hóa và giao Chính phủ quy định chi tiết.

Số liệu từ báo cáo kết quả điều tra quốc gia về bạo lực với phụ nữ công bố năm 2020 cho thấy hầu hết phụ nữ (chiếm khoảng 90,4%) bị bạo lực thể xác hoặc tình dục do chồng gây ra, không tìm kiếm bất kì sự hỗ trợ nào từ cơ quan chính quyền. 

Trẻ em cũng là nạn nhân nếu sống trong môi trường bạo lực.

Bạo lực gia đình là hành vi có tính tiếp thu, có sự học hỏi. Vì vậy người sống trong gia đình sử dụng bạo lực cũng sẽ có xu hướng sử dụng bạo lực hoặc cam chịu bạo lực.

Hậu quả của bạo lực gia đình không chỉ đối với cá nhân mà còn tác động sâu sắc đến cả xã hội, gây bất ổn sâu sắc, làm băng hoại những giá trị văn hóa. Bởi vậy hành vi này cần được ngăn chặn. Chúng ta phải hành động ngay.

Để thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình mạnh mẽ hơn nữa với phương châm phòng ngừa là chính, việc thiết lập và vận hành tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đã được Luật hóa và giao Chính phủ quy định chi tiết. Luật quy định Tổng đài điện thoại quốc gia 

về phòng, chống bạo lực gia đình tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác hành vi bạo lực gia đình. Do đó, Chính phủ cần ban hành văn bản để cụ thể hóa các quy định được giao trong Luật.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!