Cập nhật mới về tiến độ sản xuất 5 loại vaccine Covid-19 của Việt Nam

Về tình hình sản xuất vaccine phòng Covid-19 trong nước, Bộ Y tế cho biết có 5 ứng viên vaccine đang được nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng. Trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ ngày 11/8 về tình hình tiếp nhận, triển khai tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 và về tình hình sản xuất vaccine phòng Covid-19 trong nước, có 5 ứng viên vaccine đang được nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng.

Cụ thể:

1. Vaccine Nanocovax: Đang trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Sau khi nhận đủ hồ sơ báo cáo cập nhật kết quả giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, Hội đồng Đạo đức Quốc gia sẽ tổ chức họp thẩm định. Trên cơ sở đó, Bộ Y tế sẽ thông báo để Nhà tài trợ và Tổ chức nhận thử hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp phép.

2. Vaccine Covivac: Ngày 20/4/2022, Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia đã họp thẩm định đề cương nghiên cứu giai đoạn 3. Hội đồng đã xem xét hồ sơ, đề cương và có Giấy chứng nhận chấp thuận đề cương nghiên cứu.

3. Vaccine ARCT-154: Ngày 20/4/2022, Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia đã họp đánh giá báo cáo kết quả giữa kỳ giai đoạn I/II/IIIa/IIIb.

Tổ chức nhận thử và nhóm nghiên cứu đã tiếp thu hoàn thiện hồ sơ báo cáo kết quả giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn I/II/IIIa/IIIb vaccine ARCT-154 phiên bản 5.0 ngày 09/5/2022 và đã được Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia chấp thuận bằng giấy chứng nhận.

4. Vaccine COVID-19 HIPRA: Đã hoàn thành tiêm mũi 1 cho 256 người tình nguyện thử nghiệm lâm sàng giai đoạn IIb với 2 liều cơ bản, dữ liệu nghiên cứu, mẫu bệnh phẩm nghiên cứu đã được chuyển về Tây Ban Nha để phân tích kết quả. Hoạt động nghiên cứu tại Việt Nam vẫn đang được triển khai theo đúng đề cương đã được Bộ Y tế phê duyệt.

5. Vaccine S-268019 của Shionogi: Nghiên cứu đã triển khai giai đoạn III tại 15 tỉnh. Số lượng người tham gia nghiên cứu đã tiêm mũi 1 là 9.870 người, đã tiêm mũi 2 là 9.090 người.

Đến nay cả nước đã tiêm được 249.778.892 liều vaccine so với phân bổ, tỷ lệ sử dụng đạt 100,4%. Với người trên 18 tuổi, tiêm mũi 1 và 2 đạt tỷ lệ 100%; mũi 3 là 73,9%; mũi 4 là 57,4%; Với trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi, mũi 1 và 2 là 100%; mũi 3 là 40,3%; Với trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, mũi 1 là 72,8% và mũi 2 là 41,2%.

Thực hiện : Việt Bắc Hiểu Vy