Cấp hộ chiếu phổ thông gắn chíp điện tử từ quý IV/2022

Từ ngày 1/7/2022 Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã thực hiện cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu mới cho công dân, và bắt đầu từ Quý IV năm nay việc cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử sẽ được triển khai.

Đối với hộ chiếu phổ thông mẫu cũ được cấp trước ngày 01/7 năm nay sẽ tiếp tục được sử dụng cho đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu. Hiện Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Công an các địa phương đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử. Công dân có thể truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công an để thực hiện nộp hồ sơ cấp hộ chiếu trực tuyến theo hướng dẫn mà không cần phải trực tiếp đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nộp hồ sơ.