Cao tốc Bắc Nam: Bộ Giao thông Vận tải cùng địa phương giải phóng mặt bằng

Tại kỳ họp bất thường vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021– 2025. Việc triển khai ngay dự án sẽ góp phần quan trọng trong xây dựng kết cấu hạ tầng, là giải pháp quan trọng để khôi phục và phát triển, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế năm 2022 và các năm tiếp theo.

>> Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Họp triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam ngay

Ngay sau khi được Quốc hội và Chính phủ thông qua, Bộ Giao thông Vận tải sẽ cùng các địa phương tiến hành giải phóng mặt bằng. Theo kế hoạch năm 2023 sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng và từ năm 2025 - 2026 sẽ cơ bản hoàn thành.

Ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Việc Quốc hội có Kỳ hơp bất thường để thông qua nhiều nội dung, trong đó có thông qua dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông, tôi đánh giá là hết sức quan trọng, không chỉ là đồng hành cùng Chính phủ mà còn tạo điều kiện, nhất là về thời gian, để Chính phủ thực hiện thắng lợi dự án này.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2 này cũng được thông qua cùng với các cơ chế đặc thù tại Nghị quyết tài khoá, tiền tệ hỗ trợ chuơng trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.  Các cơ chế đó là: Chỉ định thầu đối với các gói thầu: tư vấn, phục vụ và thực hiện đền bù, gói thầu thực hiện giải phóng mặt bằng tái định cư; đồng thời, chủ đầu tư được khai thác các mỏ khoáng sản nằm trong hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng dự án làm vật liệu xây dựng thông thường, không phải thực hiện thủ tục cấp phép. Một dự án trọng điểm Quốc gia cần phải hoàn thành trong thời gian rất nhanh, chính vì vậy, việc trao cơ chế đặc thù là cách làm đặc biệt, tạo ra xung lực đột phá cho việc triển khai dự án.

Ông Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội: Dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021 - 2021 có 10 trên 12 dự án có tổng mức đầu tư hơn 10 nghìn tỷ đồng. Nếu theo đúng qui trình đầu tư công thì phải Thủ tướng quyết định đầu tư. Tuy nhiên, theo cho phép này của Quốc hội, Bộ trưởng sẽ quyết định đầu tư, sẽ rút ngắn được khoảng thời gian nhất định. 

Trong quá trình lập dự án, chuẩn bị đầu tư sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá kỹ các mỏ để hình thành hệ thống cung cấp vật liệu liên tục cho giai đoạn 2 của dự án để hình thành trục cao tốc đường bộ Bắc - Nam nối từ Lạng Sơn đến Cà Mau sẽ được xuyên suốt./

Thực hiện : Nguyễn Duyên Cao Hoàng Ninh Tùng