Cần thống nhất cơ sở pháp lý trong sát hạch lái xe cho người khuyết tật

Tại buổi họp báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM, Phó giám đốc Sở GTVT thành phố cho biết: số lượng hồ sơ khám sức khỏe lái xe của người khuyết tật hiện rất hạn chế và cũng chưa có quy định cụ thể thế nào là sức khỏe đủ điều kiện thi giấy phép lái xe đới với người khuyết tật.

Thông tư 12 của Bộ GTVT có quy định người khuyết tật muốn thi giấy phép lái xe phải có kết luận của cơ quan y tế đủ điều kiện sức khỏe lái xe theo hạng. Tromg khi đó, ngành y tế lại chưa có quy định chi tiết về điều kiện sức khỏe lái xe với đối tượng này.

Hiện nay số lượng hồ sơ khám sức khỏe lái xe của người khuyết tật rất hạn chế. Các cơ sở đào tạo và thi đối với người khuyết tật trên địa bàn TP.HCM cũng không nơi nào có sân tập lái và sân sát hạch dành riêng cho người khuyết tật.

Sở GTVT TP.HCM đề nghị cần có những thay đổi theo hướng phù hợp, chặt chẽ hơn trong các quy định về khám sức khỏe đối với người khuyết tật tham gia thi bằng lái; cũng như các quy định về cơ sở đào tạo GPLX cho người khuyết tật.

Phạm Quyền