Cần Thơ: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả sau khi sắp xếp đơn vị hành chính

Tại Cần Thơ, qua giám sát chuyên đề về thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021 cho thấy, qua sắp xếp đơn vị hành chính đã tinh giản được đầu mối, số lượng các cơ quan, đơn vị, ngân sách 2020 giảm trên 3 tỷ 800 triệu đồng.

Mặc dù đã giảm bớt số lượng đơn vị hành chính đầu mối, giúp tiết kiệm ngân sách, mở rộng nguồn lực về đất đai, nhân lực..., tuy nhiên do lần đầu tiên triển khai trên địa bàn nên còn nhiều khó khăn cần kiến nghị trong thời gian tới. Đó là nội dung đợt giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021”.

Trong giai đoạn 2019- 2021, Cần Thơ đã sáp nhập 3 phường Tân An, An Hội và An Lạc thành 1 phường với tên gọi mới là phường Tân An. Theo đánh giá, việc sắp xếp đơn vị hành chính phường đã tinh giản được đầu mối, số lượng các cơ quan, đơn vị cơ sở, giảm được biên chế, đi liền với đó chi phí ngân sách đã giảm so với năm 2019 trước khi sắp xếp, chi phí ngân sách năm 2020 đã giảm trên 3 tỷ 800 triệu đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, khi thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính phần nào ảnh hưởng đến tâm lý, tư tưởng của một bộ phận cán bộ, công chức dôi dư, mặt khác lại thiếu lực lượng cán bộ cần thiết.

Toàn thành phố Cần Thơ có 2 đơn vị thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định của Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14, quận Ninh Kiểu từ 13 đơn vị hành chính phường giảm còn 11 đơn vị hành chính phường. Tuy nhiên, bên cạnh việc tinh gọn bộ máy, tiết kiệm ngân sách thì việc sắp xếp 03 đơn vị hành chính thành 1 thì số lượng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách dôi dư lớn, thời hạn thực hiện sắp xếp ngắn đã gặp không ít khó khăn.

Tại buổi giám sát, lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành Trung ương cần nghiên cứu điều chỉnh tiêu chí sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã theo hướng giảm diện tích và quy mô dân số.

Ông Đào Chí Nghĩa - Phó trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ đề nghị trước mắt các địa phương tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ sắp xếp, bố trí công việc hợp lý cho cán bộ dôi dư. Cùng với đó, tiếp tục tuyển chọn, đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ có đủ năng lực quản lý để làm lớp cán bộ kế cận sau này. Bên cạnh đó sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản dôi dư sau sắp xếp.