Cần tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện dự án theo hình thức EPC

Sáng 2/11, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước tổ chức hội thảo thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán dự án theo hình thức hợp đồng EPC. Nhiều kiến nghị nhằm tháo gỡ vướng mắc, bất cập và cơ chế chính sách liên quan đến thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng EPC đã được thảo luận.

Hiện hình thức hợp đồng EPC đã được thực hiện tại nhiều dự án, nhưng thực tế vẫn còn bất cập, cơ chế chính sách liên quan chưa cụ thể hoặc chồng chéo khiến các dự án chậm tiến độ, công nghệ lạc hậu chưa phát huy được các lợi ích vốn có của hình thức này.

Kiểm toán nhà nước cho rằng nguyên nhân là do Việt Nam đang thiếu các quy định về điều kiện để dự án đầu tư được thực hiện theo mô hình này; Nhiều nhà thầu trong nước còn thiếu kinh nghiệm trong quản lý hợp đồng EPC, đặc biệt đối với các dự án mới, công nghệ cao nên nhiều dự án theo hình thức hợp đồng EPC không đảm bảo tiến độ, chi phí phát sinh tăng, không thanh quyết toán được hợp đồng.

Tại hội thảo, các đại biểu làm rõ một số vấn đề về thực trạng quản lý, việc kiểm tra, giám sát đối với các dự án đầu tư công thực hiện theo hình thức hợp đồng EPC, đặc biệt làm rõ nhiệm vụ và vai trò của Kiểm toán nhà nước trong việc kiểm toán các dự án thực hiện theo hình thức EPC, góp phần làm minh bạch, bền vững nền tài chính quốc gia.

Thực hiện : Hải Yến Phạm Kiên