Cần sớm khắc phục những bất cập khi bỏ sổ hộ khẩu giấy

Theo quy định của Luật Cư trú 2020, từ ngày 1/1/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy chính thức hết giá trị sử dụng. Đến nay, sau gần 3 tháng triển khai, việc bỏ hộ khẩu giấy đã nảy sinh không ít bất cập cần các cơ quan chức năng nhanh chóng phối hợp khắc phục.

Ngay khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy không còn giá trị sử dụng, mặc dù Bộ Công an đã có hướng dẫn các cơ quan chức năng một số phương thức khai thác thông tin cư trú của công dân như: sử dụng căn cước công dân gắn chip điện tử; ứng dụng VNeID; thiết bị đọc mã QR; hoặc giấy xác nhận thông tin về cư trú… Tuy nhiên, hầu hết các phương pháp này hiện nay đều chưa thể sử dụng đồng bộ. Các thủ thục hành chính cần tới thông tin chính xác về nhân thân, cư trú, người dân vẫn buộc phải có giấy xác nhận cư trú. Điều này, gây không ít khó khăn, phiền hà cho người dân.

Trước những vấn đề nảy sinh gây khó khăn cho người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính khi bỏ hộ khẩu giấy, rất cần sự vào cuộc, phối hợp chặt chẽ, của các cơ quan chức năng và sự chỉ đạo kịp thời, sát thực tế của các bộ, ngành Trung ương, địa phương để khắc phục nhanh các bất cập, tạo sự thuận tiện, đảm bảo quyền và lợi ích cho người dân.

Mời quý vị cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Djuang Niê Nguyễn Minh