Cần quy định cụ thể quyền khiếu nại trong Luật Đất đai (sửa đổi)

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang dần hoàn thiện với nội dung được điều chỉnh theo hướng tích cực, hiệu quả hơn trong quản lý, sử dụng đất, đảm bảo tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Tuy nhiên, một số quyền cụ thể của người sử dụng đất vẫn còn những hạn chế nhất định, điển hình như quyền khiếu nại.

Trong thực tế, đã có những vụ việc khiếu nại liên quan đến thu hồi đất kéo dài hàng chục nhưng vẫn chưa có hồi kết.

Bà Nguyễn Thị Khuê Trang năm nay hơn 60 tuổi, nhưng đã mất gần 30 năm khiếu nại liên quan đến khu đất có diện tích 1ha tại Bãi Sau, đường Thùy Vân, Phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh BR-VT. Theo đó, năm 1992, bà Trang ký kết hợp đồng kinh tế, đầu tư kinh doanh du lịch khu đất nêu trên rồi bị UBND tỉnh thu hồi đất. Sau nhiều năm khiếu nại, đến năm 1995, UBND tỉnh BR-VT có Công văn số 837 với nội dung: đền bù giải tỏa hơn 7.700 m2 cho bà Trang theo quy định chung về đền bù giải tỏa tại Bãi Sau, đồng thời giao diện tích đất còn lại (gần 2.300m2) cho bà Trang sử dụng. Tuy nhiên đến nay, nội dung chỉ đạo trên đã không được thực hiện, khiến bà Trang tiếp tục khiếu nại, tố cáo.

Theo quy định của Luật Khiếu nại hiện hành, khiếu nại và giải quyết khiếu nại có trình tự, thủ tục riêng biệt. Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) chỉ yêu cầu thực hiện quy định của pháp luật khiếu nại đối với trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, mà không đề cập đến trình tự, thủ tục khiếu nại. Do đó, khi người sử dụng đất và cả người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất, thực hiện quyền khiếu nại không biết sẽ phải làm theo trình tự, thủ tục nào.

Bên cạnh đó, trong 09 nhóm nội dung được tập trung lấy ý kiến nhân dân về Luật Đất đai (sửa đổi) thì thu hồi đất là nội dung được nhiều người dân và chuyên gia quan tâm. Cần có quy định cho những trường hợp cụ thể để giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa nhà nước, chủ đầu tư và người sử dụng đất.

Theo thống kê, có đến 70% các vụ khiếu nại, khiếu kiện kéo dài liên quan đến đất đai. Do đó, những quy định về thu hồi, bồi thường, khiếu nai trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần khắc phục được căn nguyên gây ra những bất cập trong Luật hiện hành.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!