Cần phải xem xét kỹ lưỡng giá đền bù khi thu hồi đất

Đất đai là đạo luật rất khó, song càng khó thì càng cần có thời gian nghiên cứu, nhất là dự thảo luật hiện mới có tới hơn 16 nội dung còn đang thiết kế hai phương án trở lên… Đặc biêt, các quy định mới về ban hành giá đất, giá đền bù khi thu hồi đất cần được xem xét thận trọng để khi ban hành thực hiện đảm bảo quyền lợi người dân, Nhà nước và các tổ chức doanh nghiệp… Dưới đây là một số ý kiến được phóng viên THQHVN ghi nhận bên lề kỳ họp sáng 3/11.

Mời quý vị và các bạn đón xem!

Võ Linh -

Văn Lệ