Cần nhiều hơn những câu trả lời cụ thể từ phía Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Theo dõi phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, nhiều chuyên gia đánh giá khá tích cực về cách nhìn nhận vấn đề và các giải pháp của Bộ trưởng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Thanh Hải Lưu Ly Minh Quốc Thế Anh