Cân nhắc việc mở rộng thêm các hình thức chỉ định thầu

Sáng 7/11, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách Nguyễn Phú Cường trình bày tờ trình và thẩm tra về Luật Đấu thầu (sửa đổi). Hai báo cáo đều tán thành về sự cần thiết sửa đổi luật, tuy nhiên cần cân nhắc các hình thức lựa chọn nhà đầu tư, đặc biệt với hình thức chỉ định thầu  

Theo tờ trình chỉnh phủ, Luật Đấu thầu (sửa đổi) lần này sẽ bổ sung quy định thời gian, trình tự, thủ tục trong hoạt động đấu thầu nhằm đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm và rút ngắn thời gian tổ chức đấu thầu theo hướng chỉ quy định thời gian tối thiểu để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu, làm rõ hồ sơ dự thầu và quy định thời gian tối đa để người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu đăng tải các thông tin trong đấu thầu; Cắt bỏ một số thủ tục thẩm định, phê duyệt ở cấp trung gian; Bổ sung quy định cho phép triển khai trước một số hoạt động đấu thầu; Bổ sung quy định về kết nối, chia sẻ thông tin giữa Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với các cổng thông tin điện tử, Hệ thống khác tăng cường tính công khai, minh bạch, ngăn chặn các hành vi thông đồng, gian lận trong đấu thầu.

Ủy ban Tài chính Ngân sách cơ bản tán thành với những sửa đổi của Chính phủ, tuy nhiên đề nghị chính phủ cân nhắc việc quy định về các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, đặc biệt với hình thức với chỉ định thầu tại Điều 21.

Theo ông NGUYỄN PHÚ CƯỜNG - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách, cần giới hạn việc áp dụng chỉ định thầu với các trường hợp đặc thù: (i) Dự án cấp bách; (ii) Đảm bảo bí mật liên quan đến an ninh, quốc phòng; (iii) Đầu tư mua sắm thuốc, hóa chất, sinh phẩm, trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch bệnh trong trường hợp khẩn cấp; (iv) Các trường hợp đặc thù gắn với việc đảm bảo yêu cầu đồng bộ về công nghệ, nghiên cứu thử nghiệm, mua bán bản quyền sở hữu trí tuệ.

Đề nghị Chính phủ rà soát cụ thể từng trường hợp, đánh giá tác động của các trường hợp này để bảo đảm mục tiêu, yêu cầu sửa đổi Luật Đấu thầu đã đặt ra, tránh việc lợi dụng, lạm dụng chỉ định thầu.Uỷ ban tài chính ngân sách cũng đề nghị làm rõ việc chỉ định thầu trong trường hợp đã công bố dịch hay tình trạng khẩn cấp về dịch theo pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm để bảo đảm thuận lợi cho quá trình áp dụng, “dự án, gói thầu cấp bách...”, để tránh việc áp dụng tùy tiện, thất thoát vốn nhà nước.

Thực hiện : Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam