Cân nhắc về quy định lập quỹ bảo tồn di sản văn hóa

Một trong những nội dung trong dự thảo Luật Di sản văn hóa nhận được sự quan tâm là quy định về Quỹ bảo tồn di sản văn hóa. Đại biểu Quốc hội cho rằng việc quy định Quỹ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam cần tính đến việc có huy động được nguồn lực hay không, vì có loại quỹ sau vài năm luật có hiệu lực vẫn không huy động được bất cứ nguồn lực nào.

Mới đây, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức khánh thành dự án tu bổ lăng hoàng hậu Từ Dũ thuộc quần thể di tích lăng vua Thiệu Trị. Đây cũng là công trình được trùng tu hoàn toàn bằng xã hội hóa từ Quỹ Bảo tồn di sản Huế. Đây cũng là minh chứng sinh động khẳng định vai trò của Quỹ với việc bảo tồn di sản.

Nhiều Đại biểu Quốc hội bày tỏ tán thành với mục đích, tiêu chí thành lập quỹ bảo tồn di sản văn hóa, đồng thời đề nghị ban soạn thảo cân nhắc và làm rõ, đánh giá lại hiệu quả của Quỹ.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Văn hóa - Giáo dục cũng nhận định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có Nghị quyết số 792 năm 2019 về một số nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước, đề nghị Chính phủ rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các quỹ tài chính, trên cơ sở đó thiết kế hợp lý quy định về Quỹ bảo tồn di sản văn hóa.

Dự thảo Luật Di sản (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Phan Hằng -

Quang Sỹ