Cân nhắc người hoạt động không chuyên trách tham gia BHXH bắt buộc

Việc mở rộng đối tượng hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố tham gia bảo hiểm xã hội cho thấy dự thảo luật đã quán triệt và thể chế hóa quan điểm của Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, việc mở rộng đối với nhóm đối tượng này vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều.

Hiện số lượng cán bộ hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên cả nước rất nhiều, trong khi các khoản tăng thêm cho các đối tượng này thấp. Do vậy, đại biểu cho rằng không nên đưa nhóm đối tượng này tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Một số đại biểu lại cho rằng, nên để người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, vì họ là những người hoạt động không ổn định, nếu quy định đối tượng này tham gia bảo hiểm xã hội bất buộc sẽ khó trong khâu kiểm soát.

Các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo cần tổ chức lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động bởi dự thảo luật, đảm bảo công bằng giữa những đối tượng này với các đối tượng đóng bảo hiểm xã hội khác, không vì mục tiêu gia tăng số người nộp bảo hiểm xã hội mà bỏ qua nhu cầu, nguyện vọng của các đối tượng.

Cùng với đó, cần nghiên cứu, cân nhắc thêm các đối tượng trên nên tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hay tự nguyện.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam