Cần đưa công tác hướng nghiệp tiếp cận cả phụ huynh

Hướng nghiệp, phân luồng trong giáo dục phổ thông đang ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả về mặt chủ trương và các hoạt động trong trường học được coi là khâu đột phá nhằm tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao và thực chất. Tuy nhiên, giáo dục nghề nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Đây là nội dung chính từ cuộc làm việc giữa Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội với Bộ Lao động, thương binh và xã hội vào chiều 14/10. 

Hiện nay hệ giáo dục 9+, tức học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở chuyển sang học nghề song song với văn hóa, đang là hệ học tập được nhiều người học ưa chuộng và cũng là hình thức thế mạnh của hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Bởi với người học đã tốt nghiệp trung học phổ thông, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp rất khó cạnh tranh với trường đại học. Điều này là 1 vấn đề lớn đặt ra với công tác tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp.

Đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp nhưng chưa có nguồn nhân lực tương xứng cũng đang gây ra nhiều bất cập. Các đại biểu lấy ví dụ về việc một số trường cao đẳng tuyển sinh mạnh ở ngành chế biến thực phẩm, chủ yếu về nấu ăn, tuy nhiên không thể mở rộng quy mô vì hầu như không có giảng viên trình độ đại học ở lĩnh vực này. 

Cũng trong buổi làm việc này, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội lắng nghe những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện pháp luật và sử dụng ngân sách về trẻ em để đề xuất những chính sách phù hợp hơn.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Đỗ Minh