Cần đơn giản hóa thủ tục hành chính khi đăng ký gia hạn lưu hành thuốc

Một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm đóng góp ý kiến vào Dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Dược tại phiên họp tổ chiều 18/6 là vấn đề đơn giản hóa thủ tục để đẩy nhanh tiến độ gia hạn đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc phục vụ nhu cầu điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Về hồ sơ, trình tự, thủ tục gia hạn hiệu lực giấy đăng ký lưu hành đối với thuốc, nguyên liệu làm thuốc, Ban soạn thảo đề xuất không phải thông qua Hội đồng tư vấn cấp Giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Nhiều Đại biểu nhất trí cao với quy định này.

Về uy định phê duyệt gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, đại biểu cũng đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc phân cấp phân quyền cho các địa phương để giảm tải cho Bộ Y tế và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khi làm các thủ tục cấp phép.

Các đại biểu cũng chỉ ra rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu thuốc, nhất là sau đại Covid-19 một phần bởi việc cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc còn phức tạp, xử lý chậm trễ. Do đó việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết nhằm bảo đảm đủ thuốc cho phòng, chống dịch bệnh và hoạt động của các cơ sở y tế.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

 

Tiến Dũng -

Ngọc Tuấn -

Đức Minh