Cần để các bệnh viện tự chủ vận hành như một công ty

Cho ý kiến về vấn đề tự chủ trong các bệnh viện, một số đại biểu cho rằng, Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi cần để các bệnh viện tự chủ vận hành như một công ty cùng với đó có những quy định, hướng dẫn cụ thể để các bệnh viện hoạt động, tránh trường hợp bệnh viện tự chủ nhưng lại yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật thì “không khác gì bệnh viện không tự chủ”.

Giải trình về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, dự thảo Luật quy định chung một số vấn đề mang tính nguyên tắc để có định hướng triển khai thực hiện, tháo gỡ khó khăn trước mắt cho các cơ sở y tế. Với tầm nhìn lâu dài, Chính phủ sẽ xem xét trình Quốc hội luật riêng về việc thực hiện tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, ở các lĩnh vực như giáo dục, y tế… qua đó sẽ đưa ra hành lang pháp lý rõ ràng, giải quyết các hạn chế đã tồn tại nhiều năm trong vấn đề này ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!