Cần đảm bảo người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận được dịch vụ ngân hàng số

Đóng góp ý kiến tại hội trường vào chiều 10/6, đại biểu Nguyễn Lâm Thành - Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên cho rằng việc sửa đổi Luật cần đảm bảo người dân ở vùng sâu vùng xa, vùng miền núi tiếp cận đầy đủ với các dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là ngân hàng số.

Đóng góp ý kiến tại Hội trường, đại biểu Nguyễn Lâm Thành thống nhất với sự cần thiết phải sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng nhằm khắc phục các hạn chế, bất cập trong luật hiện hành; tăng cường sự an toàn, lành mạnh và ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng. Ngoài ra, việc sửa đổi Luật cũng nhằm hạn chế sở hữu chéo; hoàn thiện cơ sở pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, tạo thuận lợi với việc tiếp cận dịch vụ ngân hàng của doanh nghiệp, người dân.

Theo đại biểu Nguyễn Lâm Thành, việc sửa đổi Luật đảm bảo người dân ở vùng sâu vùng xa, vùng miền núi tiếp cận với dịch vụ ngân hàng. Ngoài ra, cần xem xét hồ sơ cấp phép và hồ sơ đăng ký kinh doanh. Nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng, trong dự án Luật cần quy định rõ về mức phí, loại phí, đặc biệt là ở vùng khó khăn...

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!