Cần có quy định chặt chẽ về việc quảng cáo, bán thuốc trên không gian mạng

Tại phiên thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, tán thành với việc sửa đổi bổ sung Luật, tuy nhiên các đại biểu Quốc hội đề nghị trong dự thảo luật cần bổ sung các quy định liên quan đến vấn đề quảng cáo thuốc, mua bán thuốc trên không gian mạng.

Tán thành với việc ban soạn thảo đề cập vấn đề quảng cáo thuốc trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Dược, đại biểu Trần Thị Hoa Ry bày tỏ băn khoăn với việc dự thảo luật bỏ quy định về xác nhận quảng cáo thuốc, bởi trên thực tế trong quản lý thuốc hiện nay, khó có thể chuyển từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm. 

Cho rằng thuốc là một loại hàng hóa đặc biệt, do vậy, các đại biểu đề nghị cần có quy định cụ thể, chặt chẽ hơn việc bán thuốc trên sàn thương mại điện tử. 

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng đề nghị cần kiểm soát chặt chẽ quảng cáo thuốc, không để nội dung quảng cáo sai lệch, xử lý tình trạng mạo danh người có uy tín trong ngành y để đưa những thông tin quảng cáo không đúng sự thật.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam