Cần có chính sách đột phá để thúc đẩy phát triển công nghiệp dược

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật dược về cơ bản đã có những chính sách mang tính vượt trội, khác biệt so với pháp luật hiện hành có nhiều quy định tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thể chế, pháp luật trong hoạt động quản lý thuốc, chính sách của nhà nước về phát triển công nghiệp dược. Đây là đánh giá của Đại biểu Quốc hội cùng các chuyên gia tại buổi Tọa đàm “Những điểm mới trong dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật dược” do báo Đại biểu Nhân dân tổ chức vào sáng 25/6 tại Hà Nội

Điểm mới trong luật là bổ sung quyền phân phối thuốc đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng việc này cần phải thận trọng không để độc quyền trong phân phối, ảnh hưởng đến giá cả thị trường cũng như tạo ra hiệu ứng không tốt cho người bệnh.

Các đại biểu cũng ghi nhận Dự thảo Luật đã quy định cụ thể về các chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư và chính sách ưu tiên về trình tự, thủ tục đăng ký lưu hành thuốc. Tuy nhiên, muốn thu hút đầu tư và thúc đẩy sản xuất thuốc, nguyên liệu theo hướng đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và sản xuất nguyên liệu làm thuốc, thuốc công nghệ cao, thuốc công nghệ sinh học thì phải có các cơ chế, chính sách đột phá để mang lại hiệu quả thực sự. Bên cạnh đó, chính sách phát triển ngành công nghiệp dược phải hài hòa giữa việc thu hút đầu tư nước ngoài và bảo đảm sự phát triển của các doanh nghiệp nội địa, tạo vị thế, tăng khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp dược trong nước, sản phẩm dược của Việt Nam trên thị trường

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Tiến Dũng -

Minh Công