Cán bộ vi phạm mà không vụ lợi thì cần “xử lý nhân văn”

Trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội liên quan đến bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí khẳng định cá nhân ông và ngành kiểm sát quyết tâm cao trong thực hiện chủ trương đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực mà Đảng, nhân dân đang mong muốn.

Thực tiễn áp dụng pháp luật cho thấy có trường hợp thực hiện mệnh lệnh cấp trên, hay cấp trên gợi ý mà cấp dưới phải chấp hành, hay cấp dưới tham mưu nhưng không sát, không đầy đủ hay có yếu tố rủi ro bất khả kháng mà khi họ chủ động khắc phục hoàn toàn hậu quả, hợp tác thì có thể miễn, giảm, tha nhưng áp dụng luật hiện hành có vướng. 

Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Mai Thị Phương Hoa nêu thực tế vừa qua có một số cán bộ trong quá trình thực thi nhiệm vụ, bên cạnh những việc làm được mang tính đột phá và không có yếu tố vụ lợi thì còn những việc sai sót, thậm chí vi phạm pháp luật.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao mong muốn việc nào nghiêm thì phải xử thật nghiêm để răn đe giáo dục, nhưng cũng phải có chính sách nhân văn để phát huy sự năng động sáng tạo của cán bộ trong phát triển đất nước giai đoạn hiện nay. Do đây là vấn đề lớn, nên các cơ quan cần ngồi lại để rà soát về chủ trương, chính sách hình sự, pháp luật cụ thể nhằm điều chỉnh hợp lý.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam