Các tỉnh cam kết cấp đủ 2 triệu m3 đất đắp nền cho cao tốc Bắc - Nam

Sáng 22/4, Ban chỉ đạo của Chính phủ về triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông theo Quyết định số 262 của Thủ tướng Chính phủ đã tiến hành họp theo hình thức trực tuyến lần 2.

Tại cuộc họp, khó khăn lớn nhất trong việc triển khai các dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 1 là thiếu đất đắp nền. Các địa phương, như Ninh Bình, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận đều cam kết sẽ phối hợp với các nhà thầu triển khai dự án, đảm bảo thực hiện các thủ tục cần thiết để đáp ứng khối lượng đất đắp nền còn thiếu. 

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho rằng, hiện phần lớn các dự án đều đang trong giai đoạn đắp móng nền đường. Chính vì vậy, Bộ GTVT đề nghị các địa phương rút ngắn thủ tục cấp phép các mỏ vật liệu đất đắp nền để đảm bảo các dự án đang triển khai đảm bảo đúng tiến độ.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành khẳng định, để đảm bảo tiến độ, đặc biệt với 4 dự án sẽ phải hoàn thành trong năm nay, điều kiện tiên quyết phải đảm bảo vật liệu xây dựng, trong đó quan trọng là phải cấp đủ 2 triệu mét khối đất đắp nền trong thời gian tới. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT cập nhật các cam kết về tiến độ, bám sát thực tế. Các địa phương nhanh chóng triển khai công tác này một cách quyết liệt, đảm bảo hiệu quả, cung ứng đủ nguồn vật liệu đất đắp nền cho các dự án qua địa phương.

Theo báo cáo của Bộ GTVT, tổng khối lượng xây lắp hoàn thành đến nay khoảng hơn 20 nghìn tỷ đồng trên tổng số hơn 56 nghìn tỷ đồng, tương đương 35,4% giá trị hợp đồng, chậm khoảng 0,7% giá trị hợp đồng so với kế hoạch. 

Thực hiện : Nguyễn Duyên Trương Tùng