Các thành phố lớn của Trung Quốc khuyến khích mở lại mô hình bán hàng rong

Trung Quốc đang khuyến khích mở lại mô hình bán hàng rong trên toàn quốc. Mục tiêu là tạo công ăn việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Theo trang Nikkei Asia, Sau nhiều năm bị hạn chế, hiện nay nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc đang khuyến khích các gánh hàng rong quay trở lại. Kể từ tháng 9, thành phố Thâm Quyến sẽ cho phép những người bán hàng rong dựng quầy hàng trong các khu vực được chỉ định. Còn Thượng Hải đang xem xét cho phép các quầy hàng tại khu vực chợ đêm và khu phố dành riêng cho người đi bộ theo thời điểm ấn định. Bên cạnh đó, tại Bắc Kinh, Lan Châu, và tỉnh Cam Túc, chính quyền địa phương cũng đã nới lỏng các biện pháp hạn chế hàng rong.

QT