Các nước ASEAN chia sẻ kinh nghiệm quản trị đất nước: Đội ngũ công chức phải thay đổi linh hoạt hơn

Sáng 04/08, Diễn đàn quản trị đất nước tốt- nằm trong khuôn khổ Hội nghị Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21, đã diễn ra tại Hà Nội. Gần 100 đại biểu gồm Bộ trưởng, Trưởng đoàn các nước ASEAN, Phó Tổng Thư ký ASEAN, đại biểu các nước Asean +3 gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia là đối tác, đã tham dự. Bộ trưởng Nội vụ Việt Nam Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Diễn đàn.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận làm thế nào để mỗi công chức làm việc với năng suất tốt nhất. Muốn vậy, Chính phủ phải duy trì hệ thống đánh giá năng lực của công chức theo các tiêu chuẩn, cũng như có biện pháp khuyến khích họ và điều kiện làm việc, 

Ông DATO’ SRI MOHD SHAFIQ BIN ABDULLAH, Tổng Cục trưởng Tổng cục Công vụ Malaysia: “Ở Malaysia chúng tôi có số lượng công chức cao nhưng không có nghĩa là ngành công vụ của chúng tôi không hiệu quả. Bởi chúng tôi có thêm các cơ sở chăm sóc y tế, thêm các trường, giáo viên cũng được coi là công chức, cảnh sát cũng được coi là công chức. Nếu có nhu cầu xây dựng trường học, chúng tôi xây dựng để phục vụ người dân. Nếu cần bệnh viện, thì chúng tôi xây dựng bệnh viện. Bộ Y tế có khoảng 300.000 nhân viên và trong dịch Covid, tất cả những con người này cùng làm việc với nhau”

Ông ROGER TAN, Trợ lý Giám đốc Điều hành Trường Công vụ Singapore: “Thật không may trình độ của công chức của chúng ta đang trở nên lỗi thời với tốc độ ngày càng nhanh. Trong vòng 5 năm sau khi tốt nghiệp những gì các quý vị học trong trường đại học có thể coi là lỗi thời rồi. Chính vì vậy trong bản báo cáo này quý vị có thể thấy một xu thế như vậy. Do đó công chức cần luôn luôn học hỏi được những kỹ năng mới.”

Theo Bộ Nội vụ Việt Nam, tính đến hết năm 2021, tổng số công chức của các cơ quan Trung ương (không tính Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) và địa phương là 233.219 người, trình độ từ đại học trở lên đạt hơn 82%. Việt Nam liên kết chặt chẽ và góp phần phát triển nền công vụ Asean ngày nay, cũng có phần đóng góp hết sức quan trọng của đội ngũ công chức. Nhưng, cần phải linh hoạt và nhạy bén thích ứng với những thay đổi nhanh chóng hiện nay.

Bà PHẠM THỊ THANH TRÀ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam: “Những biến động thách thức to lớn và khó lường gần đây đã khiến nền công vụ của chúng ta hơn bao giờ hết phải nhìn lại mình, cấp thiết đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ để thực sự là một nền công vụ hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm. Điều này đòi hỏi đội ngũ công chức của chúng ta phải thay đổi linh hoạt hơn, nhạy bén hơn, sáng tạo hơn và phải học hỏi và thay đổi nhiều hơn.”

Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức Việt Nam nói riêng và Asean nói chung gắn với bồi dưỡng theo chức danh và thực tiễn làm việc. Tăng cường công nghệ thông tin và chia sẻ kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng giữa các nước trong ASEAN cũng như các nước có nền công vụ tiên tiến .