Cà Mau: Tiếp nhận các nguồn tài trợ xây dựng nông thôn mới

Huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau là một trong những đơn vị được Quốc hội nhận hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay, đã có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong nước hỗ trợ cho huyện từ lời kêu gọi của Chủ tịch Quốc hội. Sáng 3/4, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ tiếp nhận các nguồn tài trợ xây dựng huyện Ngọc Hiển đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cho biết, thời gian qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Quốc hội, huyện Ngọc Hiển nhận được sự quan tâm hỗ trợ về kinh phí của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong nước. Đồng thời, gửi lời cảm ơn sâu sắc đối với lãnh đạo Quốc hội, những đóng góp to lớn, thiết thực của các nhà tài trợ để huyện có thêm động lực thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Đến nay huyện Ngọc Hiển mới chỉ có 1/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Việc tiếp nhận các nguồn tài trợ hôm nay sẽ là động lực để huyện phấn đấu hoàn thành Nông thôn mới vào năm 2025.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Công Tràng -

Chí Điển