Bộ Y tế thành lập 4 đoàn kiểm tra về tình hình thiếu thuốc, vật tư y tế

Bộ Y tế vừa thành lập 4 đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình cung ứng, sử dụng thuốc, vật tư, trang thiết bị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Mục tiêu của việc thành lập 4 đoàn kiểm tra nhằm khảo sát, ghi nhận thực trạng cung ứng, sử dụng thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế tại một số bệnh viện.

Bên cạnh đó, khảo sát, ghi nhận tác động của việc thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế ảnh hưởng tới chất lượng khám, chữa bệnh, qua đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ... Đoàn số 1 kiểm tra tại 25 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng trung du và miền núi phía Bắc. Đoàn 2 kiểm tra 14 tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung. Đoàn 3 kiểm tra 11 tỉnh, thành phố vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Đoàn 4 kiểm tra 13 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Mỗi đoàn sẽ kiểm tra ít nhất 1 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, 1 bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh và 1 bệnh viện/trung tâm y tế huyện. 
 

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam