Bộ y tế sẽ đẩy nhanh việc cập nhật hướng dẫn điều trị Covid-19

Trong tuần này, hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế sẽ họp rà soát, cập nhật lại hướng dẫn điều trị Covid-19 phù hợp với tình hình hiện nay. Một số thuốc trong phác đồ sẽ điều chỉnh do có kết quả nghiên cứu mới.

Theo đó hướng dẫn chẩn đoán sẽ không thay đổi nhiều, phần điều trị chủ yếu sửa đổi, cập nhật thêm các thuốc do đã có những nghiên cứu, bằng chứng mới trong điều trị. Việc rà soát, cập nhật hướng dẫn này được thực hiện thường xuyên khi có các thông tin khoa học mới trên thế giới và hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), không phải vì có diễn biến mới của dịch và bệnh nhân trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, việc cập nhật sẽ được đẩy nhanh hơn để phù hợp tình hình dịch.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam