Bộ Tư pháp Mỹ muốn điều tra tiếp tài liệu mật từ nhà ông Trump

Bộ tư pháp Mỹ mới đây đã đề nghị Tòa án liên bang cho phép cơ quan này được tiếp tục điều tra các tài liệu mà Cục điều tra liên bang FBI thu giữ được tại nhà riêng của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cụ thể trong đó Bộ tư pháp Mỹ đã đề nghị Hội đồng thẩm phán tạm đình chỉ quyết định của tòa án phúc thẩm trước đó trong đó ngăn các điều tra viên được tiếp cận các tài liệu mật tịch thu tại nhà riêng ông Donald Trump. Bên cạnh đó cơ quan này cũng yêu cầu các đơn vị giám sát tư pháp độc lập không được phép tiếp cận các loại tài liệu mật vì lý do an ninh quốc gia. Có tổng cộng khoảng 100 hồ sơ tài liệu mật trong số 11.000 bộ hồ sơ được thu hồi trong cuộc khám xét tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của cựu tổng thống Donald Trump.

Thực hiện : Đỗ Lê Ngọc Anh