Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Sẽ đóng cửa doanh nghiệp xả thải ô nhiễm vào sống Nhuệ, sông Đáy

Trong phiên chất vấn chiều 16/03, vấn đề cần xử lý nước thải đầu nguồn để không làm ảnh hưởng đến các tỉnh hạ lưu cũng được các đại biểu chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên môi trường Trần Hồng Hà.

 Dẫn chứng như Hà Nam bình quân mỗi năm vẫn có từ 10 - 15 đợt nước thải từ Hà Nội đổ về gây ô nhiễm môi trường lưu vực Sông Nhuệ,  Sông  Đáy, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt, sản xuất của nhân dân,  một số đại biểu đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cần có giải pháp đột phá khắc phục vấn đề này, nhất là khi Luật bảo vệ môi trường năm 2020 đã có hiệu lực.

Ông PHẠM HỒNG THẮNG - Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam: “Vấn đề ô nhiễm Sông Nghệ, Sông Đáy và các tỉnh hạ lưu đang rất nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến môi trường sản xuất sức khỏe đời sống của nhân dân nguyên nhân chủ yếu là do nguồn nước xả thải từ địa bàn thành phố Hà Nội chảy về tỉnh Hà Nam và các đại biểu khóa trước đã nhiều lần kiến nghị với Chính phủ, Bộ Tài nguyên Môi trường các bộ ngành có liên quan và thành phố Hà Nội thực hiện các biện pháp xử lý giảm thiểu ô nhiễm xong kết quả vẫn còn hạn chế. Xin bộ trưởng cho biết thời gian tới bộ trưởng có giải pháp gì để khắc phục tình trạng ô nhiễm nước Sông Nghệ, Sông Đáy”

Bà NGUYỄN THỊ VIỆT NGA - Đai biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương : “Là 1 tỉnh cuối nguồn của hệ thống, tỉnh Hải Dương đang hứng chịu. Nhiều hậu qủa nặng nề từ các hoạt động xả thải đầu nguồn. Vậy Bộ cần có giải pháo đột phá gì đề giải quyết dứt điểm tình trạng này nhất là khi Luật bảo vệ môi trường năm 2020 đã có hiệu lực từ đầu năm nay”

Giải trình, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Luật Bảo vệ môi trường 2020 cùng với các nghị định hướng dẫn thực thi luật, các thông tư quy định chi tiết nội dung này. Ngoài ra Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan tiến hành thanh kiểm tra thường xuyên và sau 1 lộ trình 3, 4 tháng sẽ quay lại kiểm tra liên tục, doanh nghiệp nào chấp hành về môi trường sẽ đóng cửa để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Ông TRẦN HỒNG HÀ  - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: “Hiện nay Luật bảo vệ môi trường năm 2020, thứ nhất Bộ Tài nguyên Môi trường và các địa phương không được phép cấp một nhà máy mới nào có nước thải mà nước thải đó không đạt ở mức độ như nước thải sinh hoạt ra các sông. Lộ trình thứ hai các địa phương trong đó Hà Nội hiện nay từ nay đến năm 2030 sẽ thu toàn bộ nước thải sinh hoạt chiếm 65%. Ở Hà Nội chiếm khoảng 60% tỉ lệ nước đổ vào sông nhuệ đáy ở Hà Nam và như vậy với những trách nhiệm này Hà Nội đến năm 2030 mới làm được mới thu được 90 % và xử lý đạt tiêu chuẩn. Hiện nay tất cả các khu công nghiệp cũng công nghiệp các doanh nghiệp xả thải lớn thì bộ tài nguyên môi trường cũng sẽ làm như Sông Cầu và Bắc Hương Hải. Luật bảo vệ môi trường năm 2020 quy định rõ nên chúng tôi sẽ đưa ra lộ trình để khắc phục sửa chữa không sửa chữa phải đóng cửa…”./.

Thực hiện : Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam