Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Năm 2021, Việt Nam có khoảng 87.000 vụ lừa đảo qua mạng, thiệt hại 374 triệu USD

Thảo luận tại tổ về Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), sáng 2/11, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên trình bày vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch có yếu tố đặc thù trong điều kiện chuyển đổi số kinh tế.

Theo Bộ trưởng Công Thương, năm 2021, khảo sát của Bộ Công Thương cho thấy, số người tham gia mua sắm trực tuyến là khoảng 55 triệu người. Tuy nhiên, báo cáo của Liên minh Chống lừa đảo toàn cầu cho thấy, Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ lừa đảo qua mạng rất cao, năm 2021 có khoảng 87.000 vụ, gây thiệt hại khoảng 374 triệu USD.

Vì vậy, Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) bổ sung một số quy định nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch có yếu tố chuyển đổi số, đặc biệt là giao dịch trên không gian mạng. Cụ thể, bổ sung trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong giao dịch từ xa với người tiêu dùng; Phân loại trách nhiệm tương ứng của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên không gian mạng; Nội dung phải trong giao kết hợp đồng từ xa; Cấm tổ chức, cá nhân kinh doanh thiết lập, vận hành cung cấp dịch vụ nền tảng số.... 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số