Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thông tin về tình hình thu hút đầu tư 2 dự án vành đai

Ngày 10/6, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã giải trình làm rõ tính cấp thiết trong việc đầu tư 2 dự án Dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, việc đầu tư dự án vành đai 4 và vành đai 3 ở 2 vùng kinh tế quan trọng của cả nước sẽ tháo gỡ điểm nghẽn lớn về hạ tầng giao thông, phù hợp với chủ trương và nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Đây không chỉ là hành lang giao thông mà sẽ là hành lang phát triển kinh tế quan trọng.

Ông NGUYỄN CHÍ DŨNG - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Đường Vành đai 4 đã thu hút được nhà đầu tư tiềm năng. Vành đai 3 thì chưa thu hút được dù chúng ta có nghiên cứu thành dự án PPP. ”

Đối với phương pháp tính suất đầu tư, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư khẳng định: Đây là 2 dự án có thiết kế khác nhau nên có suất đầu tư khác nhau. Phương pháp tính đã được Bộ Xây dựng rà soát kỹ lưỡng. 

Ông NGUYỄN CHÍ DŨNG - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: “ Về khả năng hấp thụ vốn thì quan trọng nhất của 2 dự án là giải phóng mặt bằng. Nếu giải phóng sớm, nhanh thì tiến độ nhanh, có khả năng thu hút nhà đầu tư”.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng giải trình các nội dung được nhiều đại biểu quan tâm như giải phóng mặt bằng, quy mô dự án, phương án thiết kế, tiến độ và thời gian thực hiện dự án; sơ bộ hiệu quả kinh tế - xã hội của 2 dự án.
 

Thực hiện : Nhóm Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam