Bộ trưởng Hầu A Lềnh: Hệ thống văn bản hướng dẫn chưa thống nhất chứ không phải chưa phù hợp quy định pháp luật

Tranh luận tại phiên chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, đại biểu Vũ Thị Lưu Mai - Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội cho biết, Bộ trưởng có nói hết năm 2022 đã hoàn thành xong việc ban hành văn bản hướng dẫn, tuy nhiên trên thực tế hoàn toàn không phải như vậy.

Theo đại biểu, tại Báo cáo số 100 ngày 1/4/2023 của Chính phủ đã nêu rất rõ, đến thời điểm hiện nay, Ủy ban Dân tộc chưa hoàn thành ban hành 2 văn bản hướng dẫn chậm gồm Tiểu ban 1, Tiểu ban chính, Tiểu ban 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, một số văn bản quy định hướng dẫn nội dung các Chương trình trái quy định của pháp luật, cụ thể là trái quy định của Luật Đầu tư công, chưa có sự thống nhất, chưa phù hợp thực tiễn. Đây là báo cáo gửi Đoàn giám sát của Quốc hội được phát hành ngày 1/4/2023.

Trả lời câu hỏi của đại biểu, Bộ trưởng Hầu A Lềnh khẳng định trong năm 2022 các bộ, ngành đã cơ bản ban hành hệ thống văn bản theo thẩm quyền được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành các văn bản hướng dẫn có một số vấn đề nảy sinh, có những nội dung là mâu thuẫn, chồng chéo hoặc chưa phù hợp.

Bộ trưởng nêu rõ, công tác dân tộc nằm ở nhiều lĩnh vực, ngành khác nhau nên vẫn cần thiết có hệ thống văn bản chuyên ngành, từng lĩnh vực, chứ không có một văn bản chung cho công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Bộ trưởng cũng khẳng định, hệ thống văn bản hiện nay ban hành tương đối đồng bộ và bám sát quy định pháp luật, sự chồng chéo, mâu thuẫn cũng không có nhiều, Chính phủ sẽ rà soát, điều chỉnh, sửa đổi.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Mai Phương