Bộ trưởng Bộ Tài chính: Có thương nhân phân phối xăng dầu 3 không - “không kho, không vốn và không cửa hàng"

Dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban kinh tế của Quốc hội đã tổ chức phiên giải trình về tình hình thị trường xăng dầu và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu.

Các đại biểu cho rằng sửa đổi Nghị định 95 ngoài giải quyết những vướng mắc về giá cơ sở, chu kỳ điều hành, sự phân tán trong quản lý nhà nước về xăng dầu thì cần rà soát lại hệ thống phân phối xăng dầu cho phù hợp.

Nhiều đại biểu đặt câu hỏi về trách nhiệm của 2 bộ đối với những vấn đề của thị trường xăng dầu thời gian qua.

Các đại biểu cũng đồng tình với việc cần có quy định tỷ lệ chi phí tối thiểu để cửa hàng bán lẻ không bị lỗ, cho phép cửa hàng bán lẻ mua từ 1 đầu mối, khi đầu mối này hết xăng thì họ có quyền mua từ người khác. Ngoài ra, cơ quan quản lý phải giao chỉ tiêu sản xuất, nhập khẩu từ đầu năm để chuẩn bị nguồn cung 1 cách chủ động,

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam