Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Đơn giản hoá tối đa việc cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ

Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) vào sáng 24/5, liên quan tới việc cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định sẽ đơn giản hoá hết mức quy trình, thủ tục, điều kiện cấp để khuyến khích xã hội thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ.

Góp ý về quy định chứng chỉ hành nghề lưu trữ, đại biểu tán thành với việc dự thảo Luật đã nâng cấp, giao Bộ Nội vụ cấp chứng chỉ thay vì Giám đốc Sở Nội vụ cấp so với trước. Dự thảo Luật cũng đã sửa đổi Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Luật Đầu tư là rất phù hợp. Tuy nhiên, cũng cần quy định điều khoản chuyển tiếp đảm bảo phù hợp hơn, cũng như bổ sung một số nội dung cụ thể.

Theo quy định tại dự thảo Luật thì Điều kiện được cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ bao gồm: Là công dân Việt Nam;Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên phù hợp hoạt động dịch vụ lưu trữ; Đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ do Bộ Nội vụ tổ chức.Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ quy định chi tiết việc cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Dương Dung -

Thùy Linh -

Hoàng Hương