Bộ trưởng Bộ Công thương: Ưu tiên hoàn thiện những cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong năm 2023

Năm 2023, nền kinh tế Việt Nam sẽ phải đối mặt với sức ép lạm phát, thu hẹp sản lượng xuất khẩu tại các thị trường lớn, truyền thống hay việc tiếp cận vốn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, dư địa để tăng trưởng Việt Nam vẫn rất lớn.

Để giữ đà tăng trưởng 2023 theo Nghị quyết Quốc hội đặt ra, Nghành công thương đã triển khai kế hoạch hành động “từ sớm, từ xa”, ưu tiên sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện những cơ chế, chính sách còn bất cập, chồng chéo và nâng cao chất lượng thực thi hỗ trợ doanh nghiệp và người dân là điểm nhấn quan trọng được Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh trong triển khai nhiệm vụ của ngành công thương năm 2023.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!  

Thực hiện : Hải Yến