Bộ trưởng Bộ Công an: “Ý thức của người dân về bảo vệ thông tin cá nhân chưa cao”

Sáng 10/8, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn thuộc Phiên họp 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, liên quan đến vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân trong xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện những sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý.

Liên quan đến câu hỏi của đại biểu Quốc hội Siu Hương (Đoàn Gia Lai) về vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân trong xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, việc lộ lọt dữ liệu cá nhân trên thế giới và ở nước ta đang trong tình trạng rất đáng báo động, trong khi hành lang pháp lý chưa hoàn thiện, ý thức của người dân về bảo vệ thông tin cá nhân chưa cao là những nguyên nhân gây ra lộ lọt dữ liệu cá nhân.

Bộ Công an đã thực hiện một số giải pháp như xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân; chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện những sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý của các bộ, ngành, địa phương và hoạt động của các tập đoàn, công ty kinh doanh dịch vụ có thu thập thông tin cá nhân. 

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của một số cán bộ, công chức, viên chức về cung cấp, quản lý hồ sơ cá nhân, dữ liệu cá nhân và người dân, nhất là tâm lý sẵn sàng đánh đổi thông tin đời tư, thông tin cá nhân để lấy sự tiện ích về mặt công nghệ. Tới năm 2024 sẽ tham mưu Chính phủ trình Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Chính trị chủ trương ban hành Nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân; coi đây là giải pháp then chốt để phòng ngừa, đấu tranh với thực trạng buôn bán, xử lý dữ liệu cá nhân tràn lan như hiện nay.