Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: "Không có chủ trương thu hộ khẩu để làm khó nhân dân"

Phát biểu trước khi kết thúc phiên chất vấn sáng 10/8, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, theo quy định, việc thu sổ hộ khẩu chỉ thực hiện khi có sự điều chỉnh thông tin mới, chứ không phải chủ trương thu sổ hộ khẩu của tất cả các hộ dân.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, theo Thông tư 55 của Bộ Công an, chỉ thu sổ hộ khẩu khi có sự điều chỉnh thông tin mới, không phải thu tất cả sổ hộ khẩu. Ngoài ra cũng không cấp mới hộ khẩu khi công dân tới điều chỉnh thông tin. Không có chủ trương thu hộ khẩu lại để làm khó cho nhân dân. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi phần trả lời chi tiết của Bộ trưởng Tô Lâm!