Bổ sung thông tin ADN vào dữ liệu căn cước công dân

Bộ Công an cho biết, việc bổ sung thông tin ADN, giọng nói vào dữ liệu căn cước công dân (CCCD) nhằm bảo vệ quyền và lợi ích cho người dân. Tuy nhiên, để thực hiện được việc này cần sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình lấy ý kiến.

Trên cơ sở rà soát Luật Căn cước công dân, Bộ Công an cho rằng, quy định hiện nay mới chỉ bao gồm thông tin như họ, tên, năm sinh…, những quy định này sẽ khó khăn trong việc thực hiện đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. 

Từ thực tiễn trên, Bộ Công an đã đề xuất bổ sung thêm các nhóm thông tin như người giám hộ, người được giám hộ, số CMND cũ… ; đồng thời bổ sung một số nhóm thông tin vào cơ sở dữ liệu căn cước gồm: Thông tin sinh trắc học như mống mắt, ADN, giọng nói; tài khoản định danh điện tử của công dân Việt Nam. 

Bộ Công an cũng cho hay, việc đề xuất bổ sung thông tin ADN trong dữ liệu thẻ CCCD nằm trong quá trình xin ý kiến nhân dân để sửa Luật Căn cước công dân sắp tới.

Đại tá TÔ ANH DŨNG, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an: “Với các nước tiến bộ trên thế giới, việc thu thập sinh trắc, đặc biệt là ADN thì có giá trị rất quan trọng. Đối với điều tra, rất nhiều nạn nhân mất, chết trên sông, không xác định được nhân thân, lai lịch ở đâu. Do đó, cần thiết luật hóa và còn cần phải hội thảo, ra quốc hội nhiều lần. Trong quá trình thu thập, chúng tôi đảm bảo tuân thủ các quy định, mục tiêu của công an là bảo vệ quyền lợi ích của nhân dân.”

Luật Căn cước công dân là văn bản quan trọng quy định về quản lý, định danh một công dân cụ thể. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi số, việc xác định, định danh công dân trên môi trường điện tử (công dân số) là rất cần thiết. Do đó, Bộ Công an đang nghiên cứu để đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Căn cước công dân trong thời gian tới.

Thực hiện : Ngọc Thiện Khánh Hoàng