Bổ sung cơ sở giáo dục nghề nghiệp vào diện đầu tư của chương trình

Thảo luận tại Hội trường về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 vào sáng 17/6, các đại biểu Quốc hội quan tâm bổ sung cơ sở giáo dục nghề nghiệp vào diện đầu tư của chương trình.

Tán thành với đề xuất bổ sung cơ sở giáo dục nghề nghiệp vào diện đầu tư của chương trình, các đại biểu cho rằng việc học tại các cơ sở giáo dục của tỉnh giúp giảm gánh nặng về kinh tế, bảo đảm nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp cho lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực tế cho thấy, tại nhiều địa phương chỉ có rất ít cơ sở đáp ứng trong khi nhu cầu đào tạo nghề cao. Vấn đề này cũng được cử tri nhiều lần kiến nghị.

Thông tư 01/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nhiệm vụ và chức năng của các trung tâm, trong đó đào tạo người lao động như các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. chức năng thì tương đương nhưng chỉ vì tên gọi chưa đúng nên không thuộc đối tượng thụ hưởng của chương trình được quy định tại Quyết định 1719.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam