Bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm trong dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi)

Trong buổi thảo luận tại hội trường sáng nay 24/5, một số ý kiến đại biểu đề nghị cần làm rõ hơn và bổ sung thêm các hành vi bị nghiêm cấm trong dự thảo luật Lưu trữ sửa đổi

Về biện pháp chế tài đối với hành vi vi phạm pháp luật về lưu trữ, các đại biểu đề nghị tùy theo tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật có liên quan.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam