Bộ Nội vụ đề nghị sớm khắc phục tình trạng cán bộ, viên chức nghỉ việc

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, TP về việc khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức ) nghỉ việc, thôi việc.

Để khắc phục tình trạng này đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức viên chức, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần quan tâm, nghiên cứu triển khai, thực hiện một số giải pháp. Bộ Nội vụ đề nghị Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế chủ động nắm bắt định hình, phân tích, đánh giá, làm rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp, tham mưu hoàn thiện thể chế chính sách trình cấp có thẩm quyền xem xét. Bộ cũng sẽ tiếp tục chủ động nghiên cứu, tham mưu các cấp có thẩm quyền trên cơ sở điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước để triển khai thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW vào thời điểm phù hợp; cùng với đó là tham mưu, đề xuất chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài khu vực công…