Bộ Công Thương sẽ đấu giá bổ sung 200.000 tấn đường

Bộ Công Thương cho biết, tới đây Bộ sẽ tổ chức đấu giá bổ sung 160.000 tấn đường thô và 40.000 tấn đường tinh luyện trong hạn ngạch thuế quan nhập khẩu niên vụ 2021-2022.

Ngoài ra, giá khởi điểm là 1.700.000 đồng/tấn; bước giá 50.000 đồng/tấn. Thương nhân có thể nộp hồ sơ theo đường bưu điện hoặc trực tiếp về bộ phận thường trực của Hội đồng đấu giá; dự kiến, phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường bổ sung của niên vụ 2021-2022 theo phương thức đấu giá sẽ diễn ra tại Phòng họp Trụ sở Bộ Công Thương.

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam