Bộ Công an đề xuất quản lý biển số ô tô, xe máy theo mã định danh

Tại Dự thảo Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới thay thế Thông tư số 58 năm 2020, Bộ Công an đề xuất sẽ quản lý biển số ô tô, xe máy theo mã định danh cá nhân.

Theo dự thảo, chủ xe là tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú ở đâu thì đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe thuộc địa phương đó.

Với chủ xe là người Việt Nam, biển số xe được quản lý theo mã định danh cá nhân; đối với người nước ngoài thì biển số xe được quản lý theo mã định danh của người nước ngoài; đối với tổ chức thì biển số xe được quản lý theo mã định danh của tổ chức hoặc mã số thuế.

Mọi thủ tục đăng ký xe đều phải được kê khai trên cổng dịch vụ công quốc gia. Sau khi kê khai thành công, cổng dịch vụ công gửi tin nhắn thông báo mã hồ sơ để chủ xe làm thủ tục đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe có thẩm quyền. Trường hợp không thực hiện được trên cổng dịch vụ công quốc gia do không có dữ liệu điện tử hoặc lỗi kỹ thuật, thì chủ xe kê khai làm thủ tục trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.

Dự thảo Thông tư cũng quy định 8 trường hợp phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe gồm: Xe hỏng không sử dụng được, xe bị phá hủy do nguyên nhân khách quan; xe hết niên hạn sử dụng hoặc không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật; xe bị mất cắp, chiếm đoạt không tìm được, chủ xe đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe; xe miễn thuế nhập khẩu hoặc xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất; xe đăng ký tại các khu kinh tế - thương mại đặc biệt hoặc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam; xe đăng ký sang tên, di chuyển đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác; xe tháo khung để đăng ký cho xe khác; xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền số máy, số khung bị cắt hàn, đục lại, tẩy xóa hoặc cấp biển số không đúng quy định.

Việt Bắc