Bộ Công an đề nghị không yêu cầu người dân trình sổ hộ khẩu, tạm trú

Bộ Công an đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, điều chỉnh sửa đổi các quy định về sổ hộ khẩu... thống nhất với quy định của Luật Cư trú 2020, không yêu cầu người dân trình sổ hộ khẩu.

Thời gian gần đây, nhiều người dân phản ánh, mặc dù họ đã được cấp một tờ giấy xác nhận có giá trị tương đương sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú đã bị công an thu lại trước đó, nhưng vẫn gặp nhiều phiền hà khi đi giao dịch hành chính.

Liên quan đến nội dung trên, chiều 23/8, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) cho biết, Điều 38 Luật Cư trú quy định: "Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký, khai báo về cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp và thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của luật này và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú".

Để việc triển khai thực hiện quy định của Luật Cư trú 2020 thống nhất, đồng bộ, hiệu quả nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú chỉ có giá trị đến hết ngày 31/12/2022.  C06 đề nghị các cá nhân, tổ chức sử dụng thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú; sử dụng thiết bị đọc QR Code (mã QR) trên thẻ CCCD có gắn chip; sử dụng thiết bị đọc chip trên thẻ CCCD;...

Ngoài ra, công dân, các tổ chức, đơn vị nếu cần sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú. Công dân có thể  trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân để đề nghị cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua dịch vụ công trực tuyến khi cần thiết. Cơ quan đăng ký cư trú sẽ cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú cho công dân dưới hình thức văn bản hoặc văn bản điện tử theo yêu cầu của công dân.

Thêm vào đó, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện cấp thông báo số định danh và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho 100% người dân chưa được cấp CCCD trên toàn quốc, để người dân sử dụng giải quyết các thủ tục hành chính, các giao dịch dân sự cần chứng minh nơi cư trú của công dân.