Đề nghị người đủ 14 tuổi phải cập nhật thông tin sinh trắc học vào CCCD

Tại hội nghị lấy ý kiến các dự án Luật cho Bộ Công an soạn thảo do Đoàn ĐBQH và Công an tỉnh Bình Dương tổ chức vừa qua, Công an tỉnh Bình Dương đề nghị người đủ 14 tuổi phải đổi thẻ căn cước công dân, bổ sung thông tin sinh trắc học theo quy định.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, hiện dự thảo mới quy định về trình tự, thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân cho công dân dưới 14 tuổi thì không thu nhận thông tin sinh trắc học đối với trẻ em dưới 6 tuổi; chỉ thu nhận ảnh khuôn mặt đối với trẻ em từ 6 tuổi trở lên.

Đối với các nội dung thể hiện trên thẻ Căn cước công dân, các đại biểu đề nghị in trực tiếp các thông tin cá nhân ít có sự thay đổi lên bề mặt thẻ như: Ảnh khuôn mặt; Số định danh cá nhân; Họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; Quốc tịch; thời hạn cấp thẻ và thời hạn sử dụng; Nơi cấp là “ Bộ Công an”. Đối với các thông tin thường xuyên thay đổi như nơi thường trú, nơi cư trú,… thì tích hợp dữ liệu thông tin vào mã QR Code và chíp điện tử.

Quang Duy - Hữu Bình