Biểu tình phản đối cải cách tư pháp tại Israel

Hàng trăm ngàn người Israel đã xuống đường phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của Chính phủ.

Riêng tại Tel Aviv (tê la víp), đám đông xuống đường biểu tình ước tính đạt 160 ngàn người, bao vây xung quanh văn phòng của các cơ quan thuộc chính phủ. Ngoài thủ đô Tel Aviv biểu tình cũng diễn ra tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc. Chính quyền đã huy động lực lượng cảnh sát nhằm đảm bảo an ninh trật tự và điều hướng giao thông.

Cuộc biểu tình đã diễn ra từ ngày 13.2 nhằm phản đối các chính sách cải cách tư pháp trong đó giảm thiểu quyền hạn của tòa án và tăng thêm quyền hạn của chính phủ.