Biên giới biển đảo: Thúc đẩy kinh tế biển bằng nguồn lực sẵn có

Là quốc gia ven biển, Việt Nam có bờ biển dài trên 3.260km, với vùng biển rộng lớn, cùng với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và trên 3.000 đảo, quần đảo khác. Việt Nam có trên 50% dân số sống ở 28 tỉnh, thành phố ven biển; có nhiều tiềm năng lớn sẵn có để phát triển kinh tế biển, như: nguồn lợi thủy hải sản, văn hóa - du lịch biển, năng lượng biển, cảng biển…Và có thể nói, khai thác tiềm năng sẵn có từ biển đảo là vấn đề mang tính chiến lược ở nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam, khi hiện nay điều kiện các nguồn tài nguyên đất liền ngày càng cạn kiệt.

Những năm qua, Việt Nam đã tận dụng tốt tiềm năng, nguồn lực sẵn có của biển đảo để đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, đạt được nhiều bước tiến đột phá, nhất là sau khi Nghị quyết 36- NQ/TW được ban hành về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mời quý vị và các bạn theo dõi!