Biên giới biển đảo quê hương |Số 8|: Tạo dựng môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế biển bền vững

Là một quốc gia với đường bờ biển dài 3.260 km, trải dài từ Bắc xuống Nam với hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có nhiều cụm đảo có giá trị chiến lược về an ninh, quốc phòng, kinh tế quan trọng như quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Phú Quý, Côn Đảo, Thổ Chu…

Tiếp giáp với Biển Đông, từ lâu trong lịch sử, biển đã “là bộ phận cấu thành chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, là không gian sinh tồn, cửa ngõ giao lưu quốc tế, gắn bó mật thiết với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 

Ngày 22/10/2018, Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thông qua Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó đã xác định hệ thống quan điểm, tư tưởng chỉ đạo cũng như mục tiêu của Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. Theo đó, định hướng chủ đạo là “Việt Nam phải trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn; phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tăng cường đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển, góp phần duy trì môi trường hoà bình, ổn định cho phát triển”.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

 

QT