Biên giới biển đảo quê hương: Quy hoạch không gian biển

Cho dù chiếm hơn 70% bề mặt hành tinh, song nguồn tài nguyên biển đang đứng trước nhiều nguy cơ trong đó có việc khai thác quá mức. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu và việc gia tăng nhiệt độ của trái đất cũng làm các nguy cơ này trầm trọng hơn. Do đó, việc quản lý, sử và khai thác hiệu quả, bền vững tài nguyên không gian biển là yêu cầu cấp thiết của mỗi quốc gia. Trong nhiều công cụ được sử dụng, các quốc gia ngày càng chú trọng hơn đến quy hoạch không gian biển.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam