Biên giới biển đảo quê hương: Nỗ lực thúc đẩy đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông

Biển Đông, một vùng biển có ý nghĩa chiến lược đối với các quốc gia trong và ngoài khu vực và là nơi vừa tồn tại các tranh chấp thực sự và các yêu sách phi lý, trái với Luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982. Do đó, việc duy trì hoà bình, an ninh, ổn định ở khu vực Biển Đông đã không chỉ là ưu tiên và quan tâm của các nước có liên quan trực tiếp, các nước trong khu vực mà còn của cả cộng đồng quốc tế.

Vào cuối những năm 1980, đầu những năm 1990, diễn biến ở khu vực Biển Đông hết sức  căng thẳng, đã xảy ra nhiều cuộc va chạm, đụng độ, thậm chí cả việc sử dụng vũ lực để thôn tính lãnh thổ... Yêu cầu về việc tuân thủ nghiêm túc Luật pháp quốc tế, trong đó có việc không sử dụng hoặc đe doạ sử dụng vũ lực, tôn trọng chủ quyền của quốc gia ven biển trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

 

Ngọc Anh